Momentálne nedostupné

Čo sú rašelinové brikety? 

Rašelina ako prírodný produkt má skvelé mechanické a chemické vlastnosti. Rašelina je rastlinného pôvodu, je nahromadená na jednom mieste – rašeliniská, močiare alebo bridlice. Obsahuje organické látky. Vzniká z dôvodu hromadenia prírodného materiálu v močaristých oblastiach. Nachádzajú sa v nej stromy, kríky, tráva, huby, zvyšky hmyzu i živočíchov. Rašelina sa pre vykurovanie spracováva do rašelinových brikiet. Vyrábajú sa lisovaním za veľmi vysokého tlaku a vysušením. K ich výrobe sa nepoužívajú žiadne chemické látky, spojivá alebo čokoľvek iné. Rašelinové brikety sú v Slovenskej republike skvelým alternatívnym palivom vhodným pre všetky typy vykurovacích telies na drevo, drevo-plyn a uhlie, krbov, krbových kotlov, pecí a kotolní ústredného vykurovania. Rašelina pri vykurovaní dosahuje rovnaké energetické hodnoty, ako pri vykurovaní dreveným uhlím. Rašelinové brikety  majú výhrevnosť 17.000 – 19.000 kJ/kg, čo môžeme považovať za kvalitné palivo. Teplota horenia je vyššia ako u uhlia, vykurovacích olejov či dreva. V porovnaní s palivovým drevom sú 2-4 krát výhodnejšie (t.j. 1 tona rašelinových brikiet = 5m3 dreva). Výhodou rašelinových brikiet je nízka cena, vysoká výhrevnosť  a nenáročné skladovanie (1tona = 1m2). Rašelinové brikety sú vhodné na vykurovanie všetkých  druhov stavieb – ako obytných, tak priemyselných objektov. Pri horení vzniká iba malé množstvo dymu, neprodukuje toxické oxidy. Rašelinové brikety sú šetrné k životnému prostrediu a označujeme ich ako bio palivo. Dostatočne vysoký obsah uhlíka v rašeline (60%) zabezpečuje vysokú výhrevnosť, ktorá je porovnateľná s hnedým uhlím.

Jediným možno na prvý pohľad obmedzujúci faktor môže byť zbytkový popol z rašelinového paliva. Avšak pokiaľ majú Vaše pece dostatočne veľký popolník, tento problém odpadá. Toto ekologické palivo obsahuje mizivé množstvo škodlivých látok a preto rapídne znižuje množstvo emisií vypustených do ovzdušia v porovnaní s fosílnymi palivami. Prednosťou popola z rašelinových brikiet  je však to, že ho môžete na záhrade použiť na hnojenie trávnikov, či ako vynikajúce hnojivo kvetiniek!

Dôležitá nie je len cena ale aj jeho výhrevnosť!

Pokiaľ prechádzate na iný druh paliva dôležité nie je len sledovať cenu ale aj výhrevnosť. Výhrevnosť palív určuje energia, ktorá vznikla spálením jednotkového množstva paliva (kg).

Rašelinové brikety We-company
Rašelinové brikety We-company

Porovnanie výhrevnosti u rôznych druhov palív

Druhy palivaVýhrevnosť paliva
Drevené brikety17 000 – 19 000 kJ/kg
Slamené brikety12 000 – 16 000 kJ/kg
Drevené pelety17 500 kJ/kg
Rašelinové brikety17 000 – 19 000 kJ/kg
Drevo12 900 – 18 400 kJ/kg
Hnedé uhlie17 000 kJ/kg