Vybrané referencie:

Čínska vesmírna agentúra (2015-2016)
Tlmočenie a preklady na oficiálnych rokovaniach pre Medzidnárodnú alianciu satelitných aplikačných služieb v hlavnom meste ČĽR v Pekingu.

Canton Fair – organizácia misie podnikateľov z ČR a SR (2014-2016)

3 týždňová obchodná misia v Guangzhou (Kanton) na najväčšom čínskom veľthu China Import and Export Fair 2014-2016 pre slovenské a české spoločnosti.

Enterprise Europe Network (2014)

Kooperácia na podujatí China Smart Sourcing day v Bratislave pre slovenské spoločnosti nakupujúce z Číny. Autor panelového príspevku „Ako bezpečne nakupovať z Číny“

Invest Hong Kong (2013)

Prijatie delegácie z Hongkongu, nadviazanie spolupráce s kanceláriou Hong Kong Economic and Trade Office v Berlíne.

Slovensko-Čínska podnikateľská rada (2013-2014)

Zakladajúci člen oficiálnej slovensko-čínskej štátnej organizácie pri Slovenskej obchodnej a priemyselnej komore a CCPIT Peking.

MEDIA FILM, Slovensko (2010-2014)

Celosvetový online distribútor DVD filmu o známom slovenskom architektovi Ladislavovi Hudecovi s názvom Zmenil tvár Šanghaja /The man who changed Shanghai/ ladislavhudec.eu

Asia Center, Maďarsko (2010-2014)

Partner China Brand Trade Center v Budapešti pri organizovaní B2B stretnutí s čínskymi a slovenskými spoločnostami, veľtrhov a medzinárodných projektov. cbtc.hu

Štátna samospráva (2012-2014)

Inicializácia, koordinácia a manažment spolupráce medzi VÚC, Univerzitami v SR a čínskou provinciou. Sprostredkovanie prekladov a tlmočenia z/do čínštiny pre Ministerstvá a štátne organizácie.

Preklady do čínštiny (2012-2014)

Preklady rôznych textov, firemných prezentácií, propagačných materiálov, webových stránok a softvéru v menšom aj väčšom rozsahu pre európske spoločnosti hlavne z krajín V4.

Vzácna návšteva prof. Wanga z Číny (2011)

Sprostredkovali sme a spoluorganizovali návštevu popredného, celým svetom uznávaného, čínskeho tibetológa na Slovensku – čestného dekana pekingskej univerzity, profesora Wanga, ktorý žil v Tibete, v tibetských kláštoroch prenikol aj k podstate duchovných cvičení. Patrí k znalcom tibetštiny a špecializuje sa na čítanie starých nápisov.