Chinese for Europeans

20. apríla 2018

Platon Technologies

20. apríla 2018

Pelikán

20. apríla 2018

Business and Innovation Centre

20. apríla 2018

Slovak Royal Crystal

20. apríla 2018

Spectulum Alchemiae Prague

20. apríla 2018

Národná Banka Slovenska

20. apríla 2018

Medzi ďalších dôležitých partnerov Deluxtrade s.r.o. patrí:

  • MEDIA FILM (Slovensko, Česká republika)
  • Európska cestovná poisťovňa (Slovensko)
  • Asia Center Budapesť (Maďarsko)
  • Governance Institute (Česká republika)
  • Meridian-Trade (Ruská federácia, Česká republika)
  • China Study (Slovensko)
  • Meriad Containermontage (Nemecko)
  • Eurodružstvo Bratislava (Slovensko)

Aktívne spolupracujeme s radou štátnych aj súkromných inštitúcií, organizácií a spoločností v Európe, Číne a iných ázijských krajinách. Udžujeme priateľské vzťahy s Veľvyslanectvom Čínskej ľudovej republiky v Slovenskej republike, Generálnym konzulátom SR v Šanghaji, Veľvyslanectvom SR v Pekingu a množstvom ďalších organizácií a inštitúcií po celej Európe a takisto aj v Ázii.